Card image cap
Nâng cao đặc quyền trên máy chủ Linux qua lỗ hổng bảo mật DirtyPipe (CVE 2022-0847)

Nếu bạn quản trị một hệ thống Linux và có lo ngại về lỗ hổng bảo mật DirtyPipe (CVE-2022-0847), hãy thực hiện các biện pháp sau: Xác định xem máy chủ Linux của bạn có ảnh hưởng bởi lỗ hổng DirtyPipe hay không. Bạn có thể kiểm tra trạng thái cập nhật của hệ thống hoặc tìm hiểu từ các nguồn tin cậy về lỗ hổng này. Theo dõi thông tin bảo mật liên quan đến lỗ hổng này và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho hệ thống của bạn. Hãy tham gia khóa học ETHICAL HACKING VỚI METASPLOIT & PENTEST VỚI KALI LINUX để hiểu thêm về cách Pentest !