Official ECCouncil Computer Hacking Forensic Investigator (Khóa Học Bắt Buộc Để Có Thể Thi CHFIv10)

Official ECCouncil Computer Hacking Forensic Investigator - Đây là Khóa Học Bắt Buộc Để Có Đủ Điều Kiện Đăng Kí Thi CHFIv10. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo các bạn có thể mua Exam Voucher CHFI v10 tại Security365 để tham gia kì thi.
ITPRO
0 Đánh giá 4 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Official ECCouncil Computer Hacking Forensic Investigator - Đây là Khóa Học Bắt Buộc Để Có Đủ Điều Kiện Đăng Kí Thi CHFIv10. 
   

Giới thiệu khóa học

Official ECCouncil Computer Hacking Forensic Investigator - Đây là Khóa Học Bắt Buộc Để Có Đủ Điều Kiện Đăng Kí Thi CHFIv10. 
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo các bạn có thể mua Exam Voucher CHFI v10 tại Security365 để tham gia kì thi.

Nội dung khóa học

 • Bài 1:
 • Bài 2:
 • Bài 3: Những Yêu Cầu Chứng Nhận Đối Với Computer Forensic Lab 11:08
 • Bài 4: Các Yêu Cầu Dành Cho Quá Trình Điều Tra Số Trong Môi Trường Nguy Cơ Cao 10:05
 • Bài 5: Lựa Chọn Máy Trạm Cơ Bản Cho Việc Truy Tìm Chứng Cứ Số 10:09
 • Bài 6: Tiến Trình Imaging Và Các Loại Định Dạng Của Digital Forensic Image 10:04
 • Bài 7: Xác Định Phương Pháp Thu Thập Dữ Liệu Thích Hợp Nhất Cho Công Tác Điều Tra Chứng Cứ Số 8:43
 • Bài 8: Những Điều Cần Biết Về Thu Thập Dữ Liệu 4:39
 • Bài 9: Thu Thập Chứng Cứ Số Trong Khu Vực Tư Nhân Hay Dân Sự 5:00
 • Bài 10: Xác Định Các Bằng Chứng Kỹ Thuật Số 8:18
 • Bài 11: Chuẩn Bị Cho Công Tác Điều Tra Trên Máy Tính 8:14
 • Bài 12: An Ninh Hiện Trường Vụ Án Và Những Yêu Cầu Khác Khi Xử Lý Vụ Án Trong Pháp Y Số 12:38
 • Bài 13: Một Số Tình Huống Cần Lưu Ý Trong Điều Tra Số 14:57
 • Bài 14: Hệ Thống Tập Tin Và Hệ Điều Hành Windows
 • Bài 15: Các Công Cụ Điều Tra Số Thông Dụng Hiện Nay (Xem Thêm Apendix Về Những Công Cụ Mới Update)
 • Bài 16: Hệ Thống Tập Tin MAC HFS & HFS+ 9:41
 • Bài 17: Quá Trình Khởi Động OS X Và Các Phần Mềm Digital Foransic Trên MAC OS X 9:07
 • Bài 18: Hệ Thống Tập Tin Linux & Unix 12:21
 • Bài 19: Quá Trình Khởi Động Của Unix & Linux. Tổng Quan Về CD & DVD & SCSI 18:53
 • Bài 20: Xác Nhận & Phân Tích Digital Evidence_Và Thực Hành Lab_Data Leak case 16:58
 • Bài 21: Tổng Quan Về Đồ Họa Và Hình Ảnh Như Bitmap, Raster, Vector, Metafire Hay Exif + Lab Find The Cat 13:56
 • Bài 22: Image Forensic Và Demo Lab 8 Jpeg Search Với Autopsy 13:33
 • Bài 23: Điều Tra Máy Ảo & Network Forensic Với Virtual Lab THEROCK 12:41
 • Bài 24: Máy Ảo Và Network Forensic Vói Lab Pcap Attack Trace 10:18
 • Bài 25: Email Forensic Truy Tìm Email Trong Data Leak Case 15:09
 • Bài 26: Sử Dụng Các Công Cụ Chuyên Nghiệp Trong Email Forensic Như FTK Toolkit 9:26
 • Bài 27: Sử Dụng Trình Biên Tập Hexadecimal Để Phục Hồi E-Mail 5:33
 • Bài 28: Mobile Forensic Lab Android Studio, Genymotion Và Sự Nguy Hiểm Của Cerberus App Hay Các Spyware Trên Mobile Khác 19:31
 • Bài 29: Tổng Quan Về Thủ Tục & Quy Trình Mobile Forensic 13:28
 • Bài 30: Báo Cáo Điều Tra Số (Tham Khảo Thêm Phần Apendix Về Real Life Digital Forensic) 6:48
 • Bài 31: Các Hướng Dẫn Khi Làm Báo Cáo Pháp Y Số 9:01
 • Bài 32: Cần Chuẩn Bị Gì Cho Việc Lấy Lời Khai Và Làm Nhân Chứng Chuyên Môn Trước Tòa 10:26
 • Bài 33: Các Hướng Dẫn Cung Cấp Lời Khai
 • Bài 34: Quy Tắc Ứng Xử Và Trách Nhiệm Nghiệp Vụ Của Nhân Chứng Chuyên Môn - Ứng Dụng Các Nguyên Tắt Xử Thế Và Điều Luật Trong Điều Tra Số 6:12
 • Bài 35: Các Tổ Chức Quy Định Về Quy Chế Hành Nghề 15:22
 • Bài 01: Giới Thiệu
 • Bài 02: Hướng Dẫn Thực Hành CHFI Lab Mod 2 Phục Hồi Dữ Liệu Easy US Recovery (Tool 12:00
 • Bài 03: Hướng Dẫn Thực Hành Lab Mod 2 Sử Dụng Hashcal Tính MD5 / SHA 1 10:14
 • Bài 04: Hướng Dẫn Thực Lab Mod 2 Hành File Viewer 6:06
 • Bài 05: Hướng Dẫn Thực Hành Lab Mod 2 Đọc Forensic Image (Windows) Với P2Commander 10:44
 • Bài 06: Hướng Dẫn Thực Hành Lab Mod 2 Tạo Forensic Image Với R Drive Imager 6:58
 • Bài 07: Hướng Dẫn Thực Hành Sử Dụng WinHex Để Phục Hồi File By Type 11:11
 • Bài 08: Hướng Dẫn Thực Hành Lab Mod 3 TSK & Autopsy 13:36
 • Bài 09: Hướng Dẫn Thực Hành Lab Md 4 FTK Imager 14:57
 • Bài 10: Hướng Dẫn Thực Hành Lab Mod 5 Crack Application Password 13:14
 • Bài 11: Hướng Dẫn Thực Hành Lab Mod 5 Detect Stega 18:18
 • Bài 12: Hướng Dẫn Thực Hành Lab Mod 6 Sử Dụng OS Forensic 14:58
 • Bài 13: Hướng Dẫn Thực Hành Lab Mod 6 : Giới Thiệu Helix, Process Explorer ... 18:07
 • Bài 14: Hướng Dẫn Thực Hành Lab Mod 6 Helix FTK Imager 12:25
 • Bài 15: Hướng Dẫn Thực Hành Open Lab : Sử Dụng FTK Imager & Registry Viewer Để Phân Tích Dữ Liệu Registry Trong Điều Tra Máy Tính 60:01
 • Bài 16: Hướng Dẫn Thực Hành Giới Thiệu Lab DLC & SANS FOR 500 66:43
 • A01: Giới Thiệu Về CyberQ Và Cách Clone CyberQ Về Virtual Local Lab
 • A02: CyberQ Demo CHFI V10 Module 02 Computer Forensics Investigation Process 29:34
 • A03: CyberQ Demo CHFI V10 Module 03 Understanding Hard Disks and File Systems 27:58
 • A04: CyberQ Demo CHFI V10 Module 04 Data Acquisition and Duplication
 • A04: CyberQ Demo CHFI V10 Module 04 Data Acquisition and Duplication 30:45
 • A05: CyberQ Demo CHFI V10 Module 05 Defeating Anti forensics Techniques 46:38
 • A06.1: CyberQ Demo CHFI V10 Module 06 Windows Forensics P1 56:03
 • A06.2: CyberQ Demo CHFI V10 Module 06 Windows Forensics P2 30:09
 • A07: CyberQ Demo CHFI V10 Module 07 Linux and Mac Forensics 38:26
 • A08: CyberQ Demo CHFI V10 Module 08 Network Forensics 34:39
 • A09: CyberQ Demo CHFI V10 Module 09 Investigating Web Attacks 31:35
 • A10: CyberQ Demo CHFI V10 Module 10 Dark Web Forensics 19:37
 • A11: CyberQ Demo CHFI V10 Module 11 Database Forensics 34:25
 • A12:
 • A13: CyberQ Demo CHFI V10 Module 13 Investigating Email Crimes 17:08
 • A14: CyberQ Demo CHFI V10 Module 14 Malware Forensics 61:43
 • A15: CyberQ Demo CHFI V10 Module 15 Mobile Forensics 5:29
 • Bài 00: Giải CrackDump CHFI v10 (165QA) Từ Câu 1 - 20 76:09
 • Bài 01: Ôn Tập Các Công Cụ & Distro Chuyên Dùng Cho Digital Forensic 26:23
 • Bài 02: Ôn Tập & Thực Hành Về Computer Forensic Process (Thuộc Mod 2 CHFI v10)) 72:03
 • Bài 03: Ôn Tập Các Kiến Thức Về Đĩa Cứng & Thực Hành Win-UFO 67:33
 • Bài 04: Giải CrackDump CHFI v10 Từ Câu 20 - Câu 36 46:27
 • Bài 05: Ôn Tập & Thực Hành Cách Add Evidence Với Auopsy & Carve Data 57:27
 • Bài 06: Giải Crack Dump Từ Câu 1 Đến Câu 50 & Demo Cách Bẽ Khóa WinRar + WinZip Với HashCat (Chống AntiForensic)
 • Bài 07: Giải CrackDump CHFI v10 Đến Câu 50 - 70 87:49
 • Bài 08: Ôn Tập + Thực Hành FTK Imager & Giải CrackDump CHFI v10 Từ Câu 71 - 80 57:33
 • Bài 09: Ôn Tập Và Thực Hành Về Network Forensic Để Chuẩn Bị Kiến Thức Cho Các Câu Hỏi Liên Quan Trong Bài Thi CHFI v10
 • Bài 10: Ôn Tập & Cài Đặt SNort IDS Trên Kali Linux + Điều Tra Tình Huống 1 Sự Cố Mã Độc Trong Ngân Hàng 40:11
 • Bài 03: Giới Thiệu Win Forensic & Review Một Số Câu Hỏi Khó Thường Xuất Hiện Trong Bài Thi CHFI v10 80:22
 • Bài 11: Giải Các Câu Hỏi CrackDump CHFI v10 Từ Câu 81 - 110 38:39
 • Bài 12: Giới Thiệu Khóa Học SANS FOR 500 & Thực Hành Đọc, Phân Tích Registry (Phần Này CHFI v10 Không Có Đề Cập) : Chuẩn Bị Kiến Thức Liên Quan Cho Bài Thi 71:58
 • Bài 14: Giải CrackDump CHFI v10 Từ Câu 111 - 130 97:21
 • Bài 15: Giải CrackDump CHI v10 Từ Câu 131 - 140 41:44
 • Bài 16: Giải Các Câu Còn Lại Trong Bộ CrackDump CHFI v10 (Và Một Số Bạn Bắt Đầu Lên Lịch Thi, Có Update Kết Quả Ở Những Bài Sau) - Hiện Bộ CrackDump Vẫn Chuẩn Đến 11/2023 45:03
 • Bài 17: Tiếp Tục Ôn Tập Phân Tích Bộ Nhớ Với Bài Điều Tra Command & Control 40:18
 • Bài 18: Ôn Tập Về Phân Tích Bộ Nhớ Với Volatility 48:19
 • Bài 19: Thảo Luận Một Số Câu Hỏi Khó Trong CrackDump CHFI v10 Và Ôn Tập Về Windows OS Forensic 67:30
 • Bài 20: Ôn Tập & Thực Hành Crack Password Của CHFI v10 Lab 71:45
 • Bài 21: Thao Luận Thêm Về Một Số Câu Hỏi Khó Trong CrackDump CHFI v10 (Để CÓ Thể Đạt Số Điểm Trên 90%) 84:32
 • Bài 01: Xem Kết Quả Thi Đậu Của Các Thí Sinh Đã Ôn Tập Trong Phần 1 & Duyệt Lại Autopsy 92:16
 • Bài 02: Ôn Tập Các Kiến Thức Tổng Quan Của CHFI v10 49:08
 • Bài 03: Ôn Tập Về Image Forensic Với Bài Find The Cat 50:17
 • Bài 04: Xem Lại Các Câu Hỏi Từ 1 Đến 20 Của RealExam Dump CHFI v10 (Vẫn CrackDump Nhưng Trúng Nhiều Nên Gọi Là RealExamDump) 59:07
 • Bài 05: Ôn Tập Kỹ Về Win Forensic Và SANS For 500 92:46
 • Bài 06: Ôn Tập RealDump CHFI v10 Từ Câu 20 - 30 & Xem Lại Công Cụ Volaility WorkBench 51:39
 • Bài 07: Ôn Lại Các Câu Hỏi RealDump CHFI v10 Từ 31-59 (Các Bạn Đã Nắm Vững Có Thể Bỏ Qua) 75:01
 • Bài 08: Tìm Malware Trong CH2 DMP - Và Xem Lại Một Số Câu Hỏi RealDump CHFI v10 Từ 60-65 77:39
 • Bài 09: Ôn Tập Bài Network Forensic Trace Pcap 79:09
 • Bài 10: Xem Lại Các Câu Hỏi RealDump CHFI v10 Từ 76-90 Và Các Kiến Thức Liên Quan 51:06
 • Bài 11: Ôn Tập Mobile Forensic Lab - Mobexler 71:49
 • Bài 12: Xem Lại RealDump CHFI v10 Từ 91-115 72:31
 • Bài 13: Xử Lý RealDump CHFI v10 Từ Câu 115 - 140 84:47
 • Bài 14: Hoàn Tất RealDump CHFI v10 34:29
 • Bài 15: Chốt Đáp Án Xung Đột Trong RealDump CHFI v10 Và 20 Thí Sinh Tiếp Theo Lên Sàn Thi 76:26
 • Bài 01: Ôn Tập Kiến Thức Tổng Quan Về Digital Forensic 96:01
 • Bài 02: Ôn Tập Win Frensic Và Computer Forensic Process 33:00
 • Bài 03: Ôn Tập Mod 5 CHFI Defeat AniForensic 48:42
 • Bài 04: Thảo Lận Về Bài Thi CHFI v10 Lần Cuối Với 40 Bạn Đã Passed 103:29
 • Bài 05: Ôn Tập & Thực Hành Dựng Bẫy Malware Với Hệ Thốn Internet Giả Lập Phần 1 57:45
 • Bài 06: Ôn Tập & Thực Hành Dựng Bẫy Malware Với Hệ Thốn Internet Giả Lập Phần 2 28:57
 • Bài 07: Ôn Tập Tình Huống Banking Trouble 56:25
 • Bài 08: Giới Thiệu SANS 610 Và Tin Vui Thi Đậu Liên Tiếp 24:38
 • Bài 09: Ôn Tập Các Công Cụ Wifi Forensic 1 43:04
 • Bài 10: Ôn Tập Các Công Cụ Wifi Forensci 2 5:55
 • Bài 11: Ôn Tập Và Thực Hành Lab TryHackMe DForensic CTF Collection 1 92:22
 • Bài 12: Ôn Tập Và Thực Hành Bài Lab Hay Của CHFI v9 Bob VMEM 29:08
 • Bài 01: HackBack OverPass 2 (THM) 61:52

Thông tin giảng viên

ITPRO
104 Học viên 15 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

19.990.000 24.990.000 -21%
Khóa học đã kèm Exam Voucher thi CHFI v10, và Tài liệu chính hãng, Ôn thi
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 66 giờ 44 phút
Giáo trình: 118 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC