Nhập Môn Hacking Dành Cho Chuyên Viên CNTT Khối Ngân Hàng

Đây là khóa học Nhập Môn Hacking Dành Cho Chuyên Viên CNTT Khối Ngân Hàng, với những kỹ năng và kiến thức cần biết về các kiểu tấn công thông dụng, phổ biến cũng như cách kiểm soát những lỗ hổng bảo mật.
Đông Dương Giáo Chủ
0 Đánh giá 1 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khóa học sẽ giúp các bạn nắm vững một số rũi ro có thể xảy ra đố với an toàn thông tin trong ngân hàng, cách quản lý lỗ hổng bảo mật hay những phương pháp tấn công + khai thác nền tảng. Khóa học se trang bị kiến thức nền để theo học CEH v12 hay Pentest+ , OSCP,  CPENT...

Giới thiệu khóa học

Các bạn sinh viên hay chuyên viên công nghệ muốn ứng tuyển vào lĩnh vực ngân hàng nên quan tâm, tham khảo và theo dõi.

Những bài học được trình bày trên hệ thống lab ảo rất dễ thực hành theo và có khả năng áp dụng thực tiễn tốt. Ngoài ra, những ai muốn học các khóa học nâng coa như EC Council CEH v12, Comptia Pentest + nên tham gia lớp Nhập Môn này.

Kiến thức bổ trợ và cần có cho khóa học này là

GCEH 1 (Hacking Với Metasploit)

GCEH 2 (Hacking Với Commando)

Và GCEH 3 (Pentest Với Kali Linux)

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới Thiệu Nội Dung Chương Trình Học Hiểu Hacker Để Phòng Chống Tấn Công Dành Cho Các Nhân Viên Ngân Hàng
 • Bài 2: Các Công Cụ Pentest Cần Có Cho Chuyên Viên A Toàn Thông Tin Trong Ngân Hàng 65:02
 • Bài 3 : Những Công Cụ Thiết Yếu Dành Cho Chuyên Viên An Ninh Mạng Trong Ngân Hàng 91:49
 • Bài 4: Sử Dụng InSpy & Maltego Để Thu Thập Thông Tin 56:07
 • Bài 5: Hướng Dẫn Sử Dụng Hộp Tấn Công Commando PreBuild Cho Học Viên 04:15
 • Bài 6: Scanning và Enumeration Với Nmap - Công Cụ Thiết Yếu Số 1 111:00
 • Bài 7: Nhập Kết Quả Scanning Với Nmap Vào Metasploit Thế Nào ? 69:21
 • Bài 8: Post Attack - Dump Hash Và Crack Password 25:13
 • Bài 9: SocialEngineering : Demo SocialFish và SEToolkit 128:59
 • Bài 10: Sniffing & Anti Phishing 43:18
 • Bài 11: Phòng Chống Nghe Lén Trên Mạng Nội Bộ Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng
 • Bài 12: Tấn Công Từ Chối Dich Vụ (DOS) 55:26
 • Bài 13: Tấn Công Session Hijacking (Demo Owasp-Zap) 54:44
 • Bài 14: Tìm Hiểu Shodan và Cryptography 73:24
 • Bài 15: Kali Linux & SearchSploit 51:24
 • Bài 16: Sử Dụng Shodan CLI Để Tìm Các Máy Chủ Của Ngân Hàng Có Điểm Yếu Bảo Mât 08:38
 • Bài 17: Demo Khai Thác Lỗi Thiết Bị IOT CVE-2018-9995 DVR Cedentials 05:06

Thông tin giảng viên

Đông Dương Giáo Chủ
1 Học viên 4 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Pre-Order : Official Comptia Security+ (SY0-701) Learn & Lab
Thầy Giáo Trong Rừng
(0) 0 Học viên
2.900.000đ
19.900.000đ
(-86%)
Đào Tạo Cán Bộ Chuyên Trách Về An Toàn Thông Tin
Nguyễn Trần Tường Vinh
(1) 1 Học viên
750.000đ
3.000.000đ
(-75%)
Digital Forensic Với Kali Linux & DEFT
Nguyễn Trần Tường Vinh
(0) 10 Học viên
1.500.000đ
2.900.000đ
(-49%)
1.250.000 2.500.000 -50%
Thời gian ưu đãi trong ngày
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 14 giờ 3 phút
Giáo trình: 17 Bài học
Giới hạn thời gian học: 12 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC