Học & Thi Chứng Chỉ Quốc Tế CompTIA Security +

Học & Thi Chứng Chỉ Quốc Tế CompTIA Security +
Nguyễn Trần Tường Vinh
0 Đánh giá 5 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Học & Thi Chứng Chỉ Quốc Tế CompTIA Security + 

Giới thiệu khóa học

Học & Thi Chứng Chỉ Quốc Tế CompTIA Security + 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới Thiệu Chương Trình Học 16:54
 • Chương 1 Tấn Công Dựa Trên Social Engineering (Nguy Hiểm Nhất) 38:22
 • Chương 2: Các Chỉ Báo Tấn Công 40:51
 • Chương 3 Application Attack Indicator 36:22
 • Chuong 4 Network Attack Indicator 39:29
 • Chuong 5 Phần 1 Threat Actor Vector 18:09
 • Chuong 5 Phần 2 Threat Actors Vector (Tiếp Theo) 28:41
 • Chuong 6 Vulnerabilitie (Các Lỗ Hổng Bảo Mật) 30:38
 • Chương 7 Đánh Giá Bảo Mật Một Hệ Thống Như Thế Nào ? 24:30
 • Chương 8 Kiểm Tra Thâm Nhập Các Lỗ Hổng Bảo Mật Như Thế Nào ? 27:02
 • Chương 9 Enterprise Security Architecture 27:23
 • Chương 10 Virtualization & Cloud Security 24:39
 • Chương 11 Các Khái Niệm Về Secure Application Development, Deployment, Automation 29:41
 • Chương 12 Authentication và Authorization Là Gì ? 31:28
 • Chương 13 Tổng Quan Về Cybersecurity Resilience 38:34
 • Chương 14 Các Hệ Thống Nhúng và Đặc Biệt Phần 1 22:37
 • Chương 14 Các Hệ Thống Nhúng và Đặc Biệt Phần 2
 • Chương 15 Physical Security Controls Phần 1 23:50
 • Chương 15 Physical Security Controls Phần 2 28:05
 • Chương 16 Các Khái Niệm Về Mật Mã Học Phần 1 21:11
 • Chương 16 Các Khái Niệm Về Mật Mã Học Phần 2 35:28
 • Chương 17 Secure Protocols (Các Giao Thức An Toàn) 22:42
 • Chương 18 Host và Application Security Phần 1 24:17
 • Chương 18 Host and Application Security Phần 2 25:04
 • Chương 19 Thiết Kế Mạng An Toàn Phần 1 34:31
 • Chương 19 Thiết Kế Mạng An Toàn Phần 2
 • Chương 20 Bảo Mật Mạng Không Dây 28:15
 • Chương 21 Giải Pháp Bảo Mật Thiết Bị Di Đông Phần 1 20:18
 • Chương 21 Giải Pháp Bảo Mật Thiết Bị Di Đông Phần 2 28:19
 • Chương 22 Implementing Cloud Security
 • Chương 23 Identity & Account Management Controls
 • Chương 24 Implement Authentication và Authorization
 • Chương 25 Public Key Infrastructure Phần 2 23:34
 • Chương 25 Public Key Infrastructure Phần 1
 • Chuong 28 Điều Tra Chứng Cứ Số 26:59
 • Chương 26 Bảo Mật Công Cụ & Tài Sản Trong Tổ Chức
 • Chương 27 Incident Response Policies, Processes, Và Các Procedure
 • Chương 29 Mitigation Techniques & Controls 18:53
 • Chương 30 Digital Forensic Phần 1 22:19
 • Chương 30 Digital Forensics Phần 2 21:57
 • Chương 31 Các Loại Kiểm Soát Bảo Mật - Security Control 07:31
 • Chương 32 Các Regulations & Standards & Frameworks 29:13
 • Chương 33 Chính Sách Của Tổ Chức 38:19
 • Chương 34 Quản Ly Rủi Ro 40:33

Thông tin giảng viên

Nguyễn Trần Tường Vinh
35 Học viên 10 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Official CPENT by ECC Licensed Penetration Tester (Course + Lab & Exam Voucher)
EC Council
(1) 3 Học viên
27.500.000đ
35.000.000đ
(-22%)
Official ECCouncil Computer Hacking Forensic Investigator (Khóa Học Bắt Buộc Để Có Thể Thi CHFIv10)
Nguyễn Trần Tường Vinh
(0) 4 Học viên
19.990.000đ
24.990.000đ
(-21%)
Official EC-Council Certifield Ethical Hacker (Khóa Học Bắt Buộc Để Có Thể Thi Lấy CEH v12)
Nguyễn Trần Tường Vinh
(0) 4 Học viên
19.900.000đ
24.990.000đ
(-21%)
3.900.000 8.000.000 -52%
Khóa học qua Video trên LMS 12 tháng , có 30 Ngày Lab Chính Hãng
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 16 giờ 36 phút
Giáo trình: 44 Bài học
Giới hạn thời gian học: 12 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC