Khóa Học Thực Chiến Comptia Security + (SY0-701)

Khóa Học Thực Chiến Comptia Security + (SY0-701)
ITPRO
0 Đánh giá 5 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Bạn sẽ học được gì

CompTIA CertMaster  for Security+ (SY0-701) cho phép thực hành , rèn luyện và phát triển kỹ năng bằng cách sử dụng thiết bị và phần mềm thực được truy cập thông qua môi trường phòng thí nghiệm từ xa, dựa trên trình duyệt. Phù hợp với chương trình học CompTIA chính thức và mục tiêu của kỳ thi CompTIA Security+ (SY0-701), CertMaster Labs giúp người học dễ dàng thực hành và áp dụng các kỹ năng của mình trong các tình huống thực tế tại nơi làm việc để chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ. Tất cả các hoạt động trong phòng thí nghiệm đều bao gồm các đánh giá có thể phân loại, đưa ra phản hồi và gợi ý, đồng thời cung cấp điểm số dựa trên thông tin đầu vào của người học, cuối cùng là hướng dẫn bạn con đường chính xác và hiệu quả nhất thông qua các nhiệm vụ công việc.

Có hai loại phòng thí nghiệm trong khóa học:

Phòng thí nghiệm được hỗ trợ hướng dẫn người học từng bước thực hiện các nhiệm vụ, đưa ra đánh giá và phản hồi trong suốt trải nghiệm kéo dài 10-15 phút, cho phép người học khắc phục mọi hiểu lầm khi họ tiến hành hoạt động.
Phòng Thí nghiệm Ứng dụng trình bày một loạt các tình huống hướng tới mục tiêu trong trải nghiệm kéo dài 20-30 phút bao gồm nhiều chủ đề, chấm điểm cho học sinh khi kết thúc hoạt động dựa trên khả năng hoàn thành thành công từng tình huống của họ. Kết quả là, người học buộc phải suy nghĩ chín chắn về cách tiếp cận vấn đề mà không có một loạt các bước quy định.

Learning Lab:

 • Assisted Lab: Exploring the Lab Environment
 • Assisted Lab: Perform System Configuration Gap Analysis
 • Assisted Lab: Configuring Examples of Security Control Types
 • Assisted Lab: Finding Open Service Ports
 • Assisted Lab: Using SET to Perform Social Engineering
 • Applied Lab: Using Storage Encryption
 • Assisted Lab: Using Hashing and Salting
 • Assisted Lab: Managing Password Security
 • Assisted Lab: Managing Permissions
 • Assisted Lab: Setting up Remote Access
 • Assisted Lab: Using TLS Tunneling
 • Assisted Lab: Using Containers
 • Assisted Lab: Using Virtualization
 • Assisted Lab: Implement Backups
 • Assisted Lab: Performing Drive Sanitization
 • Assisted Lab: Exploiting and Detecting SQLi
 • Assisted Lab: Working with Threat Feeds
 • Assisted Lab: Performing Vulnerability Scans
 • Assisted Lab: Understanding Security Baselines
 • Applied Lab: Implementing a Firewall
 • Assisted Lab: Using Group Policy
 • Applied Lab: Hardening
 • Assisted Lab: Performing DNS Filtering
 • Assisted Lab: Configuring System Monitoring
 • Applied Lab: Incident Response: Detection
 • Applied Lab: Performing Digital Forensics
 • Assisted Lab: Performing Root Cause Analysis
 • Assisted Lab: Detecting and Responding to Malware
 • Assisted Lab: Understanding On-Path Attacks
 • Adaptive Lab: Using a Playbook
 • Assisted Lab: Implementing Allow Lists and Deny Lists
 • Assisted Lab: Performing Reconnaissance
 • Assisted Lab: Performing Penetration Testing
 • Assisted Lab: Training and Awareness through Simulation
 • Capstone Lab: Discovering Anomalous Behavior
 • Assisted Lab: Use Cases of Automation and Scripting
 • Applied Lab: Using Network Sniffers

Giới thiệu khóa học

CompTIA Security+ trang bị cho bạn các kỹ năng bảo mật cơ bản cần thiết để bảo vệ mạng, phát hiện các mối đe dọa và bảo mật dữ liệu — giúp bạn mở ra cánh cửa cho sự nghiệp an ninh mạng của mình và trở thành người bảo vệ đáng tin cậy của môi trường kỹ thuật số.

Lưu ý , đây không phải là khóa học video mà các bài học được trình bày và hướng dẫn trên lab trực tuyến, có thời han 3 tháng. Thích hợp với tất cả các học viên cần cầm tay chỉ việc hay hướng dẫn step by step. 

Môi trương lab tiêu chuẩn quốc tế, giúp các bạn dễ dàng rèn luyện và trau đồi lỹ năng.

Khóa học dành cho các bạn mới bước chân vào lĩnh vực an ninh mạng.

Nội dung khóa học

 • Bài 1 : Khám phá môi trường Lab & Hướng Dẫn Học Tập 16:54
 • Bài 2: Thực hiện Phân tích Khoảng trống Cấu hình Hệ thống
 • Bài 3: Cấu hình Ví dụ về Loại Kiểm soát Bảo mật
 • Bài 4: Tìm kiếm Cổng Dịch vụ Mở (Scan Port)
 • Bài 5: Sử dụng SET để Thực hiện Kỹ thuật Tấn Công Xã hội
 • Bài 6: Sử dụng Mã hóa Lưu trữ
 • Bài 7: Sử dụng Hash và Salt
 • Bài 8: Quản lý Bảo mật Mật khẩu
 • Bài 9: Quản lý Quyền
 • Bài 10: Thiết lập Truy cập Từ xa
 • Bài 11: Sử dụng TLS Tunneling
 • Bài 12: Sử dụng Containers
 • Bài 13: Sử dụng Ảo hóa
 • Bài 14: Triển khai Bản sao lưu
 • Bài 15: Thực hiện Drive Sanitization
 • Bài 16: Khai thác và Phát hiện SQLi
 • Bài 17: Làm việc với Threat Feed
 • Bài 18: Thực hiện Quét Lỗ hổng Bảo mật
 • Bài 19: Hiểu & Thực hành Cơ sở Hạ tầng Bảo mật
 • Bài 20: Triển khai Tường lửa
 • Bài 21: Sử dụng Chính sách Nhóm
 • Bài 22: Tăng cường Bảo mật
 • Bài 23: Thực hiện Lọc DNS
 • Bài 24: Cấu hình Giám sát Hệ thống
 • Bài 25: Đối phó Sự cố An Toàn Thông Tin - Phát hiện
 • Bài 26: Thực hành Pháp y Số
 • Bài 27: hực hiện Phân tích Nguyên nhân Gốc
 • Bài 28: Phát hiện và Phản ứng với Phần mềm Độc hại
 • Bài 29: Hiểu Các cuộc tấn công On-Path
 • Bài 30: Sử dụng Playbook
 • Bài 31: Triển khai Danh sách Cho phép và Danh sách Từ chối
 • Bài 32: Thực hiện Khảo sát
 • Bài 33: Thực hiện Kiểm tra Xâm nhập
 • Bài 34: Đào tạo và Nâng cao Ý thức thông qua Mô phỏng
 • Bài 35: Khám phá Hành vi Bất thường
 • Bài 36: Các Trường hợp Sử dụng Tự động hóa và Viết kịch bản
 • Bài 37: Sử dụng Network Sniffer
 • Chương 1 Tấn Công Dựa Trên Social Engineering (Nguy Hiểm Nhất) 38:22
 • Chương 2: Các Chỉ Báo Tấn Công 40:51
 • Chương 3 Application Attack Indicator 36:22
 • Chuong 4 Network Attack Indicator 39:29
 • Chuong 5 Phần 1 Threat Actor Vector 18:09
 • Chuong 5 Phần 2 Threat Actors Vector (Tiếp Theo) 28:41
 • Chuong 6 Vulnerabilitie (Các Lỗ Hổng Bảo Mật) 30:38
 • Chương 7 Đánh Giá Bảo Mật Một Hệ Thống Như Thế Nào ? 24:30
 • Chương 8 Kiểm Tra Thâm Nhập Các Lỗ Hổng Bảo Mật Như Thế Nào ? 27:02
 • Chương 9 Enterprise Security Architecture 27:23
 • Chương 10 Virtualization & Cloud Security 24:39
 • Chương 11 Các Khái Niệm Về Secure Application Development, Deployment, Automation 29:41
 • Chương 12 Authentication và Authorization Là Gì ? 31:28
 • Chương 13 Tổng Quan Về Cybersecurity Resilience 38:34
 • Chương 14 Các Hệ Thống Nhúng và Đặc Biệt Phần 1 22:37
 • Chương 14 Các Hệ Thống Nhúng và Đặc Biệt Phần 2 19:25
 • Chương 15 Physical Security Controls Phần 1 23:50
 • Chương 15 Physical Security Controls Phần 2 28:05
 • Chương 16 Các Khái Niệm Về Mật Mã Học Phần 1 21:11
 • Chương 16 Các Khái Niệm Về Mật Mã Học Phần 2 35:28
 • Chương 17 Secure Protocols (Các Giao Thức An Toàn) 22:42
 • Chương 18 Host và Application Security Phần 1 24:17
 • Chương 18 Host and Application Security Phần 2 25:04
 • Chương 19 Thiết Kế Mạng An Toàn Phần 1 34:31
 • Chương 19 Thiết Kế Mạng An Toàn Phần 2 41:34
 • Chương 20 Bảo Mật Mạng Không Dây 28:15
 • Chương 21 Giải Pháp Bảo Mật Thiết Bị Di Đông Phần 1 20:18
 • Chương 21 Giải Pháp Bảo Mật Thiết Bị Di Đông Phần 2 28:19
 • Chương 22 Implementing Cloud Security 24:50
 • Chương 23 Identity & Account Management Controls 36:50
 • Chương 24 Implement Authentication và Authorization 37:21
 • Chương 25 Public Key Infrastructure Phần 2 23:34
 • Chương 25 Public Key Infrastructure Phần 1 23:34
 • Chương 26 Bảo Mật Công Cụ & Tài Sản Trong Tổ Chức 32:46
 • Chương 27 Incident Response Policies, Processes, Và Các Procedure 30:20
 • Chuong 28 Điều Tra Chứng Cứ Số 26:59
 • Chương 29 Mitigation Techniques & Controls 18:53
 • Chương 30 Digital Forensic Phần 1 22:19
 • Chương 30 Digital Forensics Phần 2 21:57
 • Chương 31 Các Loại Kiểm Soát Bảo Mật - Security Control 7:31
 • Chương 32 Các Regulations & Standards & Frameworks 29:13
 • Chương 33 Chính Sách Của Tổ Chức 38:19
 • Chương 34 Quản Ly Rủi Ro 40:33

Thông tin giảng viên

ITPRO
104 Học viên 15 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Khóa Học Thực Chiến Comptia CySA+ (CS0-003)
ITPRO
(0) 0 Học viên
1.900.000đ
5.900.000đ
(-68%)
Khóa Học Thực Chiến Comptia Linux+ (XK0-005)
ITPRO
(0) 0 Học viên
1.750.000đ
5.750.000đ
(-70%)
Khóa Học Thực Chiến Comptia Pentest+ (PT0-002)
ITPRO
(0) 0 Học viên
1.900.000đ
5.900.000đ
(-68%)
1.900.000 5.900.000 -68%
Đặc biệt, tặng dump ôn thi CCQT Comptia Security+ (SY0-701) & Courseware Tiếng Việt (Online) & Thời gian ưu đãi hiệu lực trong ngày. Liên hệ tư vấn Zalo 0948432780
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 20 giờ 43 phút
Giáo trình: 80 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC