Web Penetration Testing with Kali Linux

Welcome to Security365/ Các Khóa Học An Ninh Thông Tin

Tài liệu hướng dẫn Web Pentest with Kali Linux được dùng cho chương trình đào tạo OWASP Web Hacking Online & Offline. Một trong những khách hàng tiêu biểu đã học và thực hành với tài liệu này trong năm 2017 là các chuyên viên hệ thống của Ngân Hàng Nhà Nước và các ngân hàng khác tại TpHCM như BIDV, VCB, TCB, …. Đây là một giáo trình rất hay và mang tính ứng dụng cao

Comments