Công ty Đầu tư và Phát triển An ninh Công Nghệ Cao (CNC)

CNC khẳng định phát triển công ty theo định hướng lấy giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn thông tin làm giá trị cốt lõi.

KHÓA HỌC - SỰ KIỆN

BẢN TIN 365

Bảo mật thông tin là cốt lõi trong thị trường cạnh tranh công nghệ