Tìm theo:

Phát Hiện Tấn Công Syn Flooding Như Thế Nào ?

Tài liệu tham khảo Free Download

Phát Hiện Tấn Công Syn Flooding Như Thế Nào ?

Kiểu tấn công Syn Flooding làm tràn ngập các yêu cầu đồng bộ hóa làm cho máy chủ hay bên nhận không thể đáp ứng được những yêu cầu mới, gây ra tình trạng “từ chối dịch vụ”.

Để phát hiện và dò tìm dạng tấn công này ta có thể dùng các ứng dụng phát hiện xâm nhập trai phép như SNORT IDS hay chương trình giám sát và đọc gói tin Wiresahrk như bài trình bày sau đây