Khóa Học Thực Hành Câp Tốc Comptia CySA+ (CS0-003) Trên Lab Chính Hãng-copy-copy

Khóa Học Thực Hành Câp Tốc Comptia CySA+ (CS0-003) Trên Lab Chính Hãng gôm các bài hướng dẫn thực chiến trên CertMaster Lab trị giá 205 $ của CompTIA. Tài liêu lý thuyết tiếng Việt (xem online) kèm các bài hướng dẫn VN.
Đông Dương Giáo Chủ
0 Đánh giá 0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Học viên sẽ được cấp tài khoản thực hành Cetrmaster Lab có giá trị 30 ngày kèm tài liệu lý thuyết tiếng Việt.  Có thể học và thực hành 24x7, có chứng nhận hoàn tất cuối khóa học và nhóm hỗ trợ qua Telegram.

    Kết thúc khóa học, các bạn có thể đăng kí thi lấy chứng chỉ Online ua OnVue, chi phí Voucher sẽ được giảm tương ứng với học phí.

    Chi phí Exam Voucher SY0-701 : 392 $ + phí = 10.500.000 VND
    Chi phí sau khi khấu trừ học phí : 7.000.000 VND 

Giới thiệu khóa học

Học viên sẽ được cấp tài khoản thực hành Cetrmaster Lab có giá trị 30 ngày kèm tài liệu lý thuyết tiếng Việt.  Có thể học và thực hành 24x7, có chứng nhận hoàn tất cuối khóa học và nhóm hỗ trợ qua Telegram.

Kết thúc khóa học, các bạn có thể đăng kí thi lấy chứng chỉ Online ua OnVue, chi phí Voucher sẽ được giảm tương ứng với học phí.

Chi phí Exam Voucher SY0-701 : 392 $ + phí = 10.500.000 VND
Chi phí sau khi khấu trừ học phí : 7.00.000 VND 

Nội dung khóa học

  • Bài 1:

Thông tin giảng viên

Đông Dương Giáo Chủ
1 Học viên 4 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Khóa Học Thực Hành Câp Tốc Comptia CASP+ (CAS-004) Trên Lab Chính Hãng-copy-copy-copy
Đông Dương Giáo Chủ
(0) 0 Học viên
3.500.000đ
5.000.000đ
(-30%)
Khóa Học Thực Hành Câp Tốc Comptia Pentest + (PT0-002) Trên Lab Chính Hãng-copy
Đông Dương Giáo Chủ
(0) 0 Học viên
3.000.000đ
5.000.000đ
(-40%)
Khóa Học Thực Hành Câp Tốc Comptia Security + (SY0-701) Trên Lab Chính Hãng
Đông Dương Giáo Chủ
(0) 0 Học viên
3.000.000đ
5.000.000đ
(-40%)
3.500.000 5.000.000 -30%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 1 Bài học
Giới hạn thời gian học: 1 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC