CEH Master Đầu Năm 2013

Chúc mừng bạn Quang Truong Xuan đã xuất sắc thi đạt chứng chỉ CEH Practice đầu năm 2023. Qua đó lấy chứng chỉ CEH Master rất giá trị.

Bài thi CEH Practice làm thực hành 6 tiếng với 20 câu hỏi (hay thử thách hack, crack, giải mã, dò quét mạng …) , điểm passed là 14 +, không dễ chơi nhưng luyện full CyberQ CEH v12 là qua. CEH VIETNAM có 2 bạn thi lọt top 10 trong năm 2022 là Điền & Tú

Thông tin khai giảng Khóa 1 CEH v12 CHFI v10 CEH-Master năm 2023 xem tại đây


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: