Comptia Security + (Podcast) Phần 3 Implementation

Nếu các bạn đã nghe đầy đủ 25 chương podcast trước của Comptia Security +, giáo trình do CertMaster Đông Dương biên soạn thì chúng ta đã hiểu tương đối về an toàn thông tin. Để biến những kiến thức trên thành kỹ năng cách nhanh và dễ nhất là thực hành trên CertMaster Lab của Comptia Security + , đây là một hệ thống lab online với hỗ trợ bằng text guide step by step (hay còn gọi là hand-on guide( rất dễ hiểu và áp dụng). Lab có tổng phí 205 $ cho 12 tháng, giảm 20% cho các bạn đã nghe đầy đủ các tập podcast. Hãy chia sẽ các bài trình bày đến với nhiều bạn yêu thích về an toàn thông tin.

Chapter 26 Tools/Assess Organizational Security
Chapter 27 Incident Response Policies, Processes, and Procedures
Chapter 28 Investigations
Chapter 29 Mitigation Techniques and Controls
Chapter 30 Digital Forensic

Phần tiếp theo các bạn sẽ tìm hiểu về các công cụ, chính sách, tiến trình và thủ tục trong bảo mật thông tin, các khái niệm về điều tra số và kỹ thuật cũng như kiểm soát rũi ro, giảm thiểu rủi ro .

Chú ý : Comptia VietNam cung cấp Voucher – Lab – Practice – Dump Giá Tốt Nhất Việt Nam @ (Bao Chất ! Zalo 0948432780)

Chương 26 Bảo Mật Công Cụ và Tài Sản trong tổ chức

Chương 27 Incident Response Policy , Process , và Procedure

Chương 28 Điều Tra

Chương 29 Kỹ thuật & Kiểm soát Giảm thiểu rũi ro

Chương 30 Digital Forensic

Các bạn có thể tải và nghe podcast miễn phí. Để mua sách in hay PDF (tiếng Việt) vui lòng liên hệ admin, ngoài ra Comptia Vietnam còn cung cấp các chương trình đào tạo live 40 tiếng và cung cấp voucher thi chứng chỉ quốc tế Comptia Security + SY0-601, các hệ thống lab online Certmaster , hệ thống ôn tập examPrep hay Dump luyện thi, tài liệu chính hãng. Tất cả các sản phẩm luôn có giá TỐT NHẤT VIỆT NAM !


One response to “Comptia Security + (Podcast) Phần 4 Operations và Incident Response”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: