Comptia Security + Phần 2 Architecture and Design trình bày về kiến trúc và thiết kế bảo mật, đây là phần được đề cập khá nhiều trong các câu hỏi của bài thi lấy chứng chỉ quốc tế Comptia Security +, gây ra không ít khó khăn cho các thí sinh. Bên cạnh đó là những kiến thức về đám mây, ảo hóa hay vòng đời phát triển phần mềm , những phương pháp xác thực, chứng thức hay hệ thống nhúng, hệ thống dung lỗi và khái niệm về mật mã học. Các bài trình bày được thực hiện dựa trên giáo trình Việt hóa của Comptia Viet Nam và Security365.

Part II Architecture & Design

Comptia Security + (Podcast) Phần 1 Threat, Attack , và Vulnerabilitie
Chapter 9 Enterprise Security Architecture
Chapter 10 Virtualization and Cloud Security
Chapter 11 Secure Application Development, Deployment, and Automation Concepts
Chapter 12 Authentication and Authorization
Chapter 13 Cybersecurity Resilience
Chapter 14 Embedded and Specialized Systems
Chapter 15 Physical Security Controls
Chapter 16 Cryptographic Concepts

Comptia VietNam cung cấp Voucher – Lab – Practice – Dump Giá Tốt Nhất Việt Nam @ (Bao Rẻ)

Comptia Security + (Podcast) Phần 1 Threat, Attack , và Vulnerabilitie

Chương 9 Enterprise Security Architecture

Chương 10 Virtualization and Cloud Security

Chương 11 Secure Application Development, Deployment, Automation Concepts

Chương 12 Authentication và Authorization

Chương 13 Cybersecurity Resilience

Chương 14 Các Hệ Thống Nhúng và Đặc Biệt

Chương 15 Physical Security Controls

Chương 16 Các Khái Niệm Về Mật Mã Học

Các bạn có thể tải và nghe podcast miễn phí. Để mua sách in hay PDF (tiếng Việt) vui lòng liên hệ admin, ngoài ra Comptia Vietnam còn cung cấp các chương trình đào tạo live 40 tiếng và cung cấp voucher thi chứng chỉ quốc tế Comptia Security + SY0-601, các hệ thống lab online Certmaster , hệ thống ôn tập examPrep hay Dump luyện thi, tài liệu chính hãng. Tất cả các sản phẩm luôn có giá TỐT NHẤT VIỆT NAM !


2 responses to “Comptia Security + (Podcast) Phần 2 Architecture and Design”

  1. […] Phần 4 Operations và Incident ResponseComptia Security + (Podcast) Phần 3 ImplementationComptia Security + (Podcast) Phần 2 Architecture and DesignComptia Security + (Podcast) Phần 1 Threat, Attack , và […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: