Comptia Security + (Podcast) Phần 1 Threat, Attack , và Vulnerabilitie – Các video podcast từ giọng đọc truyền cảm và dễ nhớ về Comptia Security +, thực hiện bởi Comptia Viet Nam

Voucher – Lab – Practice – Dump

Chapter 1 Social Engineering Techniques
Chapter 2 Type of Attack Indicators
Chapter 3 Application Attack Indicators
Chapter 4 Network Attack Indicators
Chapter 5 Threat Actors, Vectors, and Intelligence Sources
Chapter 6 Vulnerabilities
Chapter 7 Security Assessments
Chapter 8 Penetration Testing

Phần 1 : các mối đe dọa, các kiểu tấn công và các lỗi bảo mật

Comptia Security+ Chương 1 Tấn Công Dựa Trên Social Engineering Nguy Hiểm Nhất

Chương 2 Type of Attack Indicators

(Comptia Security +) Chương 3 Application Attack Indicators

(Comptia Security+) Chuong 4 Network Attack Indicators

(Comptia Security+) Chuong 5 Phần 1 Threat Actors Vectors & Intelligence Sources

(Comptia Security+) Chuong 5 Phần 2 Threat Actors Vectors & Intelligence Sources

(Comptia Security+) Chuong 6 Vulnerabilities

(Comptia Security+) Chương 7 Đánh giá bảo mật

(Comptia Security+) Chương 8 Kiểm tra thâm nhập Lỗ hổng

Các bạn có thể tải và nghe podcast miễn phí. Để mua sách in hay PDF (tiếng Việt) vui lòng liên hệ admin, ngoài ra Comptia Vietnam còn cung cấp các chương trình đào tạo live 40 tiếng và cung cấp voucher thi chứng chỉ quốc tế Comptia Security + SY0-601, các hệ thống lab online Certmaster , hệ thống ôn tập examPrep hay Dump luyện thi, tài liệu chính hãng. Tất cả các sản phẩm luôn có giá TỐT NHẤT VIỆT NAM !


2 responses to “Comptia Security + (Podcast) Phần 1 Threat, Attack , và Vulnerabilitie”

  1. […] Comptia Security + (Podcast) Phần 1 Threat, Attack , và VulnerabilitieChapter 9 Enterprise Security ArchitectureChapter 10 Virtualization and Cloud SecurityChapter 11 Secure Application Development, Deployment, and Automation ConceptsChapter 12 Authentication and AuthorizationChapter 13 Cybersecurity ResilienceChapter 14 Embedded and Specialized SystemsChapter 15 Physical Security ControlsChapter 16 Cryptographic Concepts […]

    Like

  2. […] Comptia Security + (Podcast) Phần 4 Operations và Incident ResponseComptia Security + (Podcast) Phần 3 ImplementationComptia Security + (Podcast) Phần 2 Architecture and DesignComptia Security + (Podcast) Phần 1 Threat, Attack , và Vulnerabilitie […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: