CySA+ và CASP + là 2 môn cao cấp của dòng chứng chỉ bảo mât Comptia. Khi hoàn thành đủ bộ 4 cert này các bạn sẽ nắm trong tay thêm 5 cert nghề đỉnh cao về an toàn thông tin.

Các bạn có thể đặt ebook Official để tự ô tập và tham khảo với chi phí 79 $ cho bộ Comptia CySA+ và 89$ cho bộ Comptia CASP +

Tài liệu luyện thi EXAM4SURE + dành cho các môn của comptia là 69 $ với pdf + engine.

Liên hệ đặt hàng qua Zalo hoặc Page, hay Messenger

Giảm 5% cho combo sách + dump.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: