Sách Comptia Tiếng Việt Kèm Video Bài Giảng Mp3 và một số video Hướng dẫn , Giải đáp. Đặc biệt , tặng kèm dump các câu hỏi lý thuyết (số lượng câu hỏi tại thời điểm mua sách) cho các bạn đặt hàng từ 2 sản phẩm trở lên.

Sản phẩm từ ComptiA VIỆT NAM

1 – Comptia SECURITY + : 1500 K

2 – Comptia PENTEST + : 1500 K

3 – Comptia CySA+ : 1500 K

4 – Comptia CASP + : 1500 K

Giảm 500 K cho các bạn đặt hàng trong tháng 1/2023

Siêu khuyến mãi : Các bạn đặt hàng 3 bộ trở lên sẽ được tăng 1 tài khoản Cert Master Lab bất kì có thời hạn 6 – 12 tháng trị giá 205 $


10 responses to “Sách Comptia Security +, Pentest+, CySA+, CASP + Tiếng Việt (Bản in)”

 1. […] Đặt Sách Comptia Bản In (kèm video quốc tế với phụ đề và video giới thiệu tổng quan bằng tiếng Việt về nội dung, chứng chỉ, cách đăng kí thi, cách học …) […]

  Like

 2. […] Đặt Sách Comptia Bản In (kèm video quốc tế với phụ đề và video giới thiệu tổng quan bằng tiếng Việt về nội dung, chứng chỉ, cách đăng kí thi, cách học …) […]

  Like

 3. […] Đặt Sách Comptia Bản In (kèm video quốc tế với phụ đề và video giới thiệu tổng quan bằng tiếng Việt về nội dung, chứng chỉ, cách đăng kí thi, cách học …) […]

  Like

 4. […] bạn bắt buộc phải đọc & hiểu tài liệu tiếng Anh của giáo trình Pentest (hoặc sách bản in tiếng Việt ). Đây là một chương khá hay có nhiều điểm tương đồng với nội dung chương […]

  Like

 5. […] Đặt Sách Comptia Bản In (kèm video quốc tế với phụ đề và video giới thiệu tổng quan bằng tiếng Việt về nội dung, chứng chỉ, cách đăng kí thi, cách học …) […]

  Like

 6. […] Tạo An Ninh Mạng Security365 / CertMaster Đông Dương). Ngoài ra, các bạn có thể Đặt Sách Comptia Bản In (kèm video quốc tế với phụ đề và video giới thiệu tổng quan bằng tiếng […]

  Like

 7. […] Đặt Sách Comptia Bản In (kèm video quốc tế với phụ đề và video giới thiệu tổng quan bằng tiếng Việt về nội dung, chứng chỉ, cách đăng kí thi, cách học …) […]

  Like

 8. […] Đặt Sách Comptia Bản In (kèm video quốc tế với phụ đề và video giới thiệu tổng quan bằng tiếng Việt về nội dung, chứng chỉ, cách đăng kí thi, cách học …) […]

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: