Threats, Attacks, & Vulnerabilities

Chapter 1 Social Engineering Techniques

Chapter 2 Type of Attack Indicators

Chapter 3 Application Attack Indicators

Chapter 4 Network Attack Indicators

Chapter 5 Threat Actors, Vectors, and Intelligence Sources

Chapter 6 Vulnerabilities

Chapter 7 Security Assessments

Chapter 8 Penetration Testing

Nội dung của giáo trình Comptia Security + gồm 35 chương được chia thành nhiều phần. Phần 1 sẽ bao gôm 8 chương đầu tiên của giáo trình Comptia Security + với các chủ đề về những kiểu tấn công nguy hiểm. Qua những bài giảng theo từng chương cùng với mô hình thực hành trên iLab (kết nối qua trình duyệt, có hướng dẫn stp by step) các bạn sẽ nắm vững những kiến thức và kỹ năng nhập môn vào thế giới an ninh mạng hay an toàn thông tin.

Tài liệu học tập được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia và instructor nhiều kinh nghiệm của CertMaster, Co.

Các bạn muốn mua lab tự học có thể đăng kí với chi phí 200$ (giá gốc), với chiết khấu lên đến 20%.

Để thi cần mua Voucher (giá gốc 392 $, xem Giá tốt Nhất Việt Nam trên Menu và Giới thiệu về hệ thống học liệu của Comptia)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: