Trong chương này các bạn sẽ được hướng dẫn các công cụ pentest và hacking hay cracking hàng đầu như công cụ tấn công database SQLMAP, bẽ khóa mật khẩu hydra, cewl, john …, hay các công cụ tấn công wifi đỉnh cao như reaver, aircarck … và dĩ nhiên không thể thiếu hàng khủng Metasploit

PENTEST+ Chapter 5 : Database Attack Tools

PENTEST+ Chapter 5 : Password Attack Tools

PENTEST+ Chapter 5 : Wireless Attack Tools

PENTEST+ Chapter 5 : Exploitation Tools

Phần này, các bạn cần dợt full lab Pen + trên TryHackMe thì may ra mới tự tin cầm cái cert Comptia PENTEST + được, nếu không muốn hữu danh vô thực và bị nhà tuyển dụng cười vào mũi 🙂 , thế nhé, tất cả là do cách chúng ta học và hành chứ chương trình quốc tế đạt chuẩn ANSI hay lọt vào Directive của Bộ Quốc Phòng Mỹ thì không đùa đâu, đừng nói phét như bào kẻ nói phét khác là mấy cái comptia pen + hay ceh này dễ ợt dễ ẹt này nọ, cứ học và hành cho giỏi kiếm nhiều tiền lo cho bản thân và gia đình đi dã rồi phét lác tí có khi cũng không sao …. Nhưng nhìn chung là biển học vô bờ, cứ khiêm tốn biết 10 nói 7 chừ 3 đường để quay xe …


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: