Các khóa học chứng chỉ quốc tế của Comptia cho môn Security +, Pentest +, CySA + hay những môn nằm trong chỉ thị của Bộ Quốc Phòng Mỹ (8750m.01) có giá ưu đãi đặt biệt cho khách hàng và học viên của COMPTIA VN. Xem tại đây


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: