Parat – Python Based Remote Administration Tool (RAT)

Parat là một công cụ quản lý từ xa đơn giản (RAT) được viết bằng python. Demo : Nhật k1i thay đổi: Tương thích với cả hai phiên bản python 2 và 3 Bạn có muốn thử không? Hãy sao chép dòng lệnh sau và dán vào terminal của mình: git clone https://github.com/micle-fm/Parat && cd […]