Google công bố lỗ hổng bảo mật trên Microsoft Edge

Lỗ hổng bảo mật (bug) này được phân loại ở mức “Trung bình” và đã được Google đã “mách” cho Microsoft từ tháng 11 năm ngoái. Theo thông báo của Google (hồi tháng 11/2017), Microsoft có trách nhiệm sửa lỗi này trong vòng 90 ngày trước khi Google công bố nó một cách công khai, […]