Adobe Flash Player tiếp tục bị phát hiện lỗ hổng zero-day

Một lỗ hổng zero-day khác đã được phát hiện trong phần mềm Flash Player cho phép Remote Code Execution (RCE) chạy trên các nền tảng khác nhau, bao gồm cả Windows. Adobe Flash Player lại dính lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng Ảnh: AFP Theo Neowin, Flash Player của Adobe đã gây ra những lo […]