Hacker mũ trắng

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về các phương pháp tấn công, các phương pháp phòng chống
Ngày khai giảng: 12-08-2021 Địa điểm: Hà Nội

Chương trình đào tạo về hacker (CEH) không tập trung vào một công nghệ của nhà sản xuất nào cụ thể nào, thay vào đó nội dung của khóa học này sẽ  trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về các phương pháp tấn công, các phương pháp phòng chống. Với phương châm nghĩ như một hacker, khóa học sẽ giúp học viên có được một cách nhìn toàn diện nhất về tình hình an toàn an ninh của hệ thống mà mình đang làm chủ và từ đó sẽ có những biện pháp thay đổi để tăng cường hơn nữa sự an toàn đang có.

Chi tiết khóa học:

Thời lượng khóa học: 45h
Yêu cầu đầu vào: Khuyến khích học viên có kiến thức về quản trị mạng và quản trị hệ thống
Khóa học tiếp theo:
– CHFI – Computer Hacking Forensic Investigator
– LPT – Licensed Penetration Tester
Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học của NetPro Academy hoặc thi lấy chứng chỉ quốc tế tại phòng thi quốc tế VUE/Prometric tại NetPro
Nội dung khóa học:
– Module 01: Introduction to Ethical Hacking
– Module 02: Footprinting and Reconnaissance
– Module 03: Scanning Networks
– Module 04: Enumeration
– Module 05: System Hacking
– Module 06: Trojans and Backdoors
– Module 07: Viruses and Worms
– Module 08: Sniffers
– Module 09: Social Engineering
– Module 10: Denial of Service
– Module 11: Session Hijacking
– Module 12: Hacking Webservers
– Module 13: Hacking Web Applications
– Module 14: SQL Injection
– Module 15: Hacking Wireless Networks
– Module 16: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
– Module 17: Buffer Overflow
– Module 18: Cryptography
– Module 19: Penetration Testing

Các khóa học khác: