Bảo mật ứng dụng Web

Hiểu Attacker để phòng và chống Attacker
Ngày khai giảng: 12-31-2016 Địa điểm: Hà Nội

Hiểu Attacker để phòng và chống Attacker. Đó là mục tiêu của khóa học Bảo mật ứng dụng Web hướng tới. Với phương pháp học tiên tiến, học đi đối với hành cùng các bài tập thực tế triển khai trên môi trường thật, minh họa theo tình huống thật giúp học viên hiểu rõ vấn đề và dễ dàng áp dụng vào công việc thực tế.

Computer hacking forensic investigation

Ngày khai giảng: 12-25-2016 Hà Nội

Hacker mũ trắng

Ngày khai giảng: 12-08-2021 Hà Nội

Quy Trình Kiểm Định An Ninh Mạng

Ngày khai giảng: 12-08-2021 Hà Nội

Tấn công và phòng thủ Web 2.0

Ngày khai giảng: 12-29-2016 Hà Nội