​NASA miễn phí hàng trăm phần mềm chuyên nghiệp

TTO – NASA miễn phí bộ phần mềm 2017-2018 chuyên dụng thuộc nhiều lĩnh vực, từ hệ thống tự động hoá, xử lý hình ảnh, điện điện tử, cơ khí… cho dùng thoải mái. Miễn phí bộ phần mềm chất lượng này đến từ Chương trình Chuyển giao Công nghệ (Technology Transfer Program) của Cơ quan […]

Chi tiết