Hackademic CyberLab Website

15-02-2017

Nhằm tạo sân chơi và rèn luyện các kỹ năng ethical hacking cho các bạn trẻ CNC & Security365 đã triển khai cổng Cyberlab Hackademic tại địa chỉ http://security365.vn/cyberlab/  với 10 thử thách của OWASP Challenger Hackademic.

Hoàn thành mỗi thử thách các bạn sẽ được cộng 5 điển CTF (khi đạt tới số điểm yêu cầu các bạn sẽ được cấp chứng chỉ tương ứng theo từng cấp độ).

Để hoàn tất các thử thách các bạn hãy quay video chi tiết qua trình thực hiện và gởi về địa chỉ Security365@Live.Com

Các câu hỏi hay trao đổi có thể gởi về Diễn đàn Security365 Hoặc liên hệ Webmaster Trần Ngọc Băng qua số 0905329271, và gởi tin nhắn qua trang Viện Đào Tạo Hacker Mũ Trắng Việt Nam