Đăng ký thành viên

Hãy điền vào đơn sau đây để đăng kí thành viên Security365. Lưu ý hãy đặt mật khẩu khó đoán và không nên đặt trùng mật khẩu với các tài khoản như email hay tài khoản ngân hàng … Vì hacker có thể lợi dụng điều này để tấn công các tài khoản khác của bạn. Và hãy áp dụng điều này khi đăng kí với các trang web khác. Đừng bỏ trứng vào chung 1 rổ 🙂