Cần Tuyển Giảng Viên Đào Tạo Bảo Mật Code Dành Cho Lập Trình Viên

Hiện Security365 đang   cần training theo chương trình như yêu cầu trong hình. Lĩnh vực bảo mật code kiêm cả demo về cách khai thác nên cần có 1 giáo viên thiên hướng về lập trình và một giáo viên về hệ thống để có thể minh họa và trình bày các vấn đề liên quan đến lập trình bảo mật & system hacking .

Có bạn nào phụ trách được phần lập trình bảo mật hãy liên hệ qua số điện thoại 0949.247.365

  • Địa điểm   TpHCM, thời gian triển khai là qua tết
  • Thù lao : Cao tương xứng